Study Association AKT

Slider

Opleidingscommissie

Lieve MEC’ers!

Heb jij een vraag, opmerking, klacht of compliment over het onderwijs dat je volgt? Laat het de opleidingscommissie weten. Wij zijn de medezeggenschap van Media en cultuur en zijn er dus om jouw belangen te behartigen. Veelal gaat dit over zaken die met het onderwijs te maken hebben. En waarom? Omdat je hier als student elke dag mee te maken hebt!

Dit jaar bestaat de studentengeleding van de OC uit Lynn Culleton (tweedejaars), Danny Steur (tweedejaars) en Julia Mulder (vierdejaars). Samen met drie docenten vergaderen wij over de kwaliteit van onze bachelor door de OER, de cursusevaluaties en de opbouw van de opleiding te bespreken. Jullie mening is daarom dus ook onmisbaar! Wanneer je een klacht of vraag over een bepaalde cursus of over de opleiding in het algemeen hebt, kom naar ons toe.

Wij zijn te bereiken door een mailtje te sturen naar ocmec.gw@uu.nl en via onze Facebookpagina genaamd ‘Opleidingscommissie Media en cultuur’. Of kom een keer langs tijdens de OC koffie-uurtjes op het AKT kantoor!

Liefs,

Lynn, Danny en Julia